< >

Zakłady Usługowo-Gospodarcze CER działają od 1991 roku.

Oferujemy usługi budowlane, projektowe, remontowe i melioracyjne na terenie województwa dolnośląskiego.

Zakres działalności

Budownictwo

Zajmujemy się budową obiektów użytkowych, domów, zabudowań gospodarczych i przemysłowo-magazynowych.

Remonty

Prowadzimy usługi z zakresu przebudowy, odbudowy, modernizacji i konserwacji obiektów już istniejących.

Melioracja

Remontujemy rowy nawadniająco-odwadniające, budujemy zbiorniki retencyjne, regulujemy potoki i rzeki.

Inne usługi

Oferujemy usługi związane z transportem maszyn, transportem materiałów sypkich i płynnych, utrzymaniem terenów zielonych, wycinką drzew i krzewów, usuwaniem korzeni, kamieni, itp.