ZUGCER OFERTA

MELIORACJA

menu2_melioracja1

Remontujemy rowy nawadniająco-odwadniające, budujemy zbiorniki  retencyjne, regulujemy potoki i rzeki. Konserwujemy systemy ochrony przeciwpowodziowej, nasadzamy roślinnością tereny zalewowe i nieużytki rolne. Prowadzimy prace melioracyjne na terenie województwa dolnośląskiego.


BUDOWNICTWO

menu2_budowa

Zajmujemy się budową obiektów użytkowych, domów, zabudowań gospodarczych i przemysłowo-magazynowych.


REMONTY

menu2_remonty

Prowadzimy usługi z zakresu przebudowy, odbudowy, modernizacji i konserwacji obiektów już istniejących.


INNE USŁUGI

menu2_uslugi

Oferujemy usługi związane z transportem maszyn, transportem materiałów sypkich i płynnych, utrzymaniem terenów zielonych, wycinką drzew i krzewów, usuwaniem korzeni, kamieni, itp.